nástrojařství - kovovýroba - zámečnictví


Přejdi na obsah

PRÁCE SPECIÁL


Dynamometrický měřící vůz Českých drah - VÚŽ vybavený
Siloměrným měřícím zařízením

METRODATA, POS - 1 - 500/150 KN

Pohybující se na velkém železničním zkušebním okruhu při testování dvounápravové dieselelektrické lokomotivy T11 pro použití v pražském metru.

____________________________________________________________


Délková úprava průmyslového RTG o hmotnosti 2,5t pro kontrolní letištní zavazadlovou linku.

Podstatou úpravy bylo nahrazení původního zastaralého zařízení novým ovšem rozměrově odlišným RTG. Zkrácení pásového podavače na vstupu i výstupu RTG a vhodně navrženého podstavce pro výškové dorovnání, umožnilo zakomponovat RTG do stávající pásové linky bez jejích dalších úprav.Linka připravena k provozu.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku